Aktualne: Ogłoszenie 1/PAGA-PRO/8.2/2014

Realizujemy projekt:

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie systemu B2B do optymalizacji współpracy z dostawcami”,

który współfinansowany jest ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

działanie 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

8 osi priorytetowej

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PAGA-PRO” Sebastian Pandel, ul. Piastowska 16, 47-303 Krapkowice

Wartość projektu: 566.500,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 396.550,00 PLN

Okres realizacji: od 01.07.2014 do 30.06.2015

belka_ue