Wykonanie:

  • wewnętrznej instalacji gazowej
  • sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz gazowej.