Wykonanie:

  • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
  • sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej
  • przepompownia ścieków – sieciowa
  • przepompownia ścieków – przydomowa