Wykonanie:

  • wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
  • wewnętrznej instalacji wodociągowej
  • instalacji ppoż