Wykonanie:

  • sieci kanalizacji sanitarnej
  • sieci kanalizacji deszczowej
  • wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
  • wewnętrznej instalacji wodociągowej
  • wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
  • instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej