Wykonanie:

  • sieci zewnętrznej kanalizacji deszczowej i zbiornika p.poż.
  • sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni
  • sieci wodociągowej
  • przyłącza gazowego do obiektu
  • wewnętrznej instalacji gazowej oraz montaż nagrzewnic i destryfikatorów
  • wewnętrznej instalacji p.poż. z zestawem hydroforowym
  • modernizacji kotłowni instalacji centralnego ogrzewania

Untitled_Panorama1 (Custom)

SAM_1154 (Custom)