Wykonanie:

  • nawierzchni dróg manewrowych, parkingu i chodnika z kostki brukowej
  • kanalizacji deszczowej
  • przebudowy oświetlenia parkingu wraz z przełożeniem kolidującego kabla energetycznego