Wykonanie:

  • gruntownego remontu pomieszczeń
  • elewacji zewnętrznej
  • schodów zewnętrznych
  • montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych
  • przebudowy instalacji wewnętrznych wod-kan i centralnego ogrzewania
  • przełożenia głównego kurka gazu